Hårtransplantasjon

For en lege er den største utfordringen under hårtransplantasjon å begrense prosedyretiden, og dermed sikre maksimal pasientkomfort.
Underveis i den presisjonspregede og langvarige prosedyren, kan flere uforutsigbare faktorer forekomme, som for mye blødning, allerede implanterte hårfollikler ’popper’ opp igjen, implantater ødelegges osv., hvilket både kan endre den planlagte timingen, og gi et mindre naturlig og ensartet estetisk resultat.

Laserassistert hårtransplantasjon
Her kan DEKA Tricoscan fraksjoneringsscanningssystem med laserassistanse komme inn i bildet. I kombinasjon med enten SmartXide Touch (laseren til venstre) eller SmartXide2 (laseren til høyre), forenkler det implantatfasen, øker prosedyrens hastighet med en mindre indsats fra kirurgen og forkorter samlet sett prosedyren med mer enn en tredjedel.

Hvordan virker det?
CO2-laseren fjerner varierende dybder av dermal-epidermal vev, hvilket letter follikelinnføringen. Samtidig forblir det underliggende vevet uendret, og sikrer dermed den korrekte transplantasjon af den nye hårfollikel. Det mikrohullet som oppnås via Tricoscan-scanningen, betyr dessuten at det kreves et lavere trykk fra kirurgen og en reduksjon av de skadene den tradisjonelle nålen kan forårsake.
Bruken av Tricoscan produserer overfladisk fraksjonert ablasjon med større presisjon og muliggjør raskere, sammenhengende og linjær transplantasjon.

Les mer om Tricoscan håndstykket og de to lasere:

hårtransplantation
hårtransplantation
SmartXide2
Tricoscan

Det kan være vanskelig å velge

Vi hjelper gjerne med rådgivning om hvordan du kan optimalisere ditt forretningspotensiale. Kontakt oss for en uforpliktende dialog om dine muligheter: Tlf. 3133 4660.