SmartXide DOT

  • Pålitelig og driftsikker

  • Lett å bruke for legen

  • Komfortabel for pasienten

  • Minimal termisk skade på vev

  • DEKA kvalitet …

Les eller download brosjyren:

GM Lasers - SmartXide Dot

Plastisk og estetisk hudkirurgi

De naturlige virkningene av aldring, sollys og luftforurensning medfører en gradvis forringelse av både struktur og funksjoner i huden. SmartXide DOT har banet veien for en ny generasjon av CO2-lasere. Enda et DEKA-gennembrudd som smelter vitenskabelig kunnskap og teknologiske fremskritt sammen for å bringe løsninger til legene som kan forbedre og lette deres arbeide.

SmartPulse-teknologien og SmartStack-funksjonen garanterer maksimal pålitelighet ved styring av fordampningsdybden og den ikke-ablative termiske effekt på huden. Minimal termisk skade på det omgivende vev sikrer rask gjenoppretting for patienten.

Læs mere på DEKAs hjemmeside (engelsk)
GM Lasers - SmartXide Dot