TBH BF9 og BF10

Enkel og driftsikker utsugning

  • Kosmetisk kirurgi

  • Laser kirurgi

GM Lasers - SmartXide Dot

Beskytt deg selv, ditt personale og dine pasienter med et ekstraksjons- og filtreringssystem

I laserkirurgi genereres aerosoler som består av mange typer av menneskelig stoff, bl.a. mikroorganismer som bakterier, vira og sopp, med en partikkelstørrelse på mindre enn 2μ. Risikoen er at de kommer inn i kroppen under operasjonen via pust og etterfølgende deponeres i lungene. Det innebærer en akutt infeksjonsrisiko både for det opererende personale og for pasienten.

Ansiktsmasker gir ikke effektiv beskyttelse mot disse partiklene, idet opp til 25 % av respirasjonen passerer gjennom ansiktsmasken.

I TBH’s ekstraksjons- og filtreringssystem samles  den forurenede luften opp av oppsamlingsenheten (vifte, sugearm, slange osv.) og transporteres inn i filterenheten direkte eller gjennom et rør eller en fleksibel slange. I filterenheten filtreres partiklene i ulike filternivåer avhengig av størrelse og i et aktivt kullfilter. Deretter kan den rensede luften enten sirkuleres tilbake til arbeidsområdet, eller ledes utendørs gjennom en utstøtningskanal.

Å resirkulere luften i arbeidsområdet er en enkel måte å redusere energokostnadene på.

GM Lasers - SmartXide Dot

Klikk på bildet for å forstørre det.