TRANSONIC GEL

  • Luktfri vandbasert gelé
  • Høy viskositet
  • Saltfri og fargeløs
  • Irriterer ikke huden
  • Er ikke fet, vannoppløselig
  • Skader ikke transducer
  • Fordeler sig lett og ensartet
  • Pakning: 250 ml og 5 l

Bestill Transonic GEL

Teknisk beskrivelse:

KONSERVERINGSMIDDEL
i henhold til EU-forordning
Nr. 1223/2009, Annex V

EFFEKTIVITET
> 90% fra 0,5 MHz

DENSITET / MASSEFYLDE
1,0 g / ml

VISKOSITET
> 800.000 mPa.s (Brookfi eld LVT)

AKUSTISK IMPEDANS
1,62 (106 Rayls)

GM Lasers Transonic GEL