TBH BF9 og BF10

Enkel og driftsikker udsugning

  • Kosmetisk kirurgi

  • Laser kirurgi

GM Lasers - SmartXide Dot

Beskyt dig selv, dit personale og dine patienter med et ekstraktions- og filtreringssystem

I laserkirurgi genereres aerosoler, der består af mange typer af menneskeligt stof, bl.a. mikroorganismer som bakterier, vira og svampe, med en partikelstørrelse på mindre end 2μ. Risikoen er, at de under operationen kommer ind i kroppen via vejrtrækning og efterfølgende deponeres i lungerne. Det indebærer en akut infektionsrisiko både for det opererende personale og patienten.

Ansigtsmasker tilbyder ikke effektiv beskyttelse mod disse partikler, idet op til 25 % af respirationen passerer igennem ansigtsmasken.

I TBH’s ekstraktions- og filtreringssystem opsamles den forurenede luft af opsamlingsenheden (emhætte, sugearm, slange osv.) og transporteres ind i filterenheden direkte eller gennem et rør eller en fleksibel slange. I filterenheden filtreres partiklerne i forskellige filterniveauer afhængigt af deres størrelse og i et aktivt kulfilter. Derefter kan den rensede luft enten cirkuleres tilbage til arbejdsområdet eller ledes udendørs gennem en udstødningskanal.

At recirkulere luften i arbejdsområdet er en nem måde at reducere energiomkostningerne på.

GM Lasers - SmartXide Dot

Klik på billedet for at forstørre det.