Tricoscan

  • Laser-assistert hårtransplantasjon

  • Reduserer behandlingstiden med 30 %

  • Tilfeldighetsprinsipp gir et naturlig utseende

  • Fem nivåer effekt og dybde

  • Til SmartXide2 og SmartXide Touch

Les eller download brosjyren:

Laser-assistert hårtransplantasjon

DEKA presenterer et nytt scanningssystem til laser-assistert hårtransplantasjon i form av et CO2 fraksjonert laserscanningssystem. Tricoscan er designet for å forberede huden til follikulær transplantasjon og hjelpe kirurgen i den presisjonspregede og langvarige operasjonen.

Tricoscan scanningssystemet med laserassistanse forenkler implantatfasen, og øker dermed prosedyrens hastighet svarende til en samlet redusert behandlingstid på 30 prosent. Til glede for både kirurg og pasient.

Tricoscan er tilgjengelig til lasersystemene SmartXide2 og SmartXide Touch.

hårtransplantation